Οι ανεμόμυλοι της Ίου

Οι ανεμόμυλοι της Ίου   Μακριά από την πολύβουη Χώρα της Ίου, στην πλατεία των Μύλων, το «μυλοπότι» όπως το αποκαλούν οι παλιοί κάτοικοι, οι ανεμόμυλοι, οι πέτρινοι γίγαντες του νησιού, παραμένουν ανάμνηση μιας εποχής που η καλλιέργεια της γης αποτελούσε την κύρια ασχολία των κατοίκων του νησιού. Στην Ίο τα προπολεμικά και μεταπολεμικά χρόνια…

Αρχαιολογικός χώρος Σκάρκου

Θέση, πολεοδομική και αρχιτεκτονική μορφή Η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στις Κυκλαδες βασίζεται κυρίως σε νεκροταφεία-τα περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν συλημένα- και στα εντυπωσιακά ευρήματα τους προϊόντα αρχαιοκαπηλείας και περισσότερα. Οι Πρωτοκυκλαδικοί οικισμοί που έτυχε να επισημανθούν είναι πολύ λίγοι και διατηρούνται πενιχρά. Η συστηματική λοιπόν ανασκαφή του…

Το αρχαιολογικό μουσείο της Ίου

Το αρχαιολικό μουσείο της Ίου, βρίσκεται απένανται από τη στάση των λεωφορείων, κάτω από το Δημαρχείο Στις τέσσερις αίθoυσες εκθεμάτωv τoυ μoυσείoυ πρoβάλλovται ισάριθμες θεματικές εvότητες: Στηv αίθoυσα 1, δίvovται στoιχεία για τo φυσικό περιβάλλov και τηv ιστoρία της αρχαιoλoγικής έρευvας στηv Ίo με τη βoήθεια φωτoγραφικoύ υλικoύ. Η υπόλoιπη αίθoυσα 1 είvαι αφιερωμέvη στηv…