Λίγα λόγια για την Ιος Περιπέτεια ΑΜΚΕ

Λίγα λόγια για την Ίος Περιπέτεια ΑΜΚΕ Η Ίος Περιπέτεια ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) συστάθηκε το Νοέμβριο του 2017 με σκοπό, όπως αναφέρεται ρητά και στο καταστατικό της, την  προώθηση του αθλητικού, περιηγητικού, θρησκευτικού, αγροτουρισμού και πάσης φύσεως τουρισμού στο νησί της Ίου. Η Ιος Περιπέτεια ΑΜΚΕ αποτελείται από δύο ξεχωριστά brand names, το…