Αρχαιολογικός χώρος Σκάρκου

Θέση, πολεοδομική και αρχιτεκτονική μορφή Η εικόνα που έχει σχηματιστεί για την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στις Κυκλαδες βασίζεται κυρίως σε νεκροταφεία-τα περισσότερα από τα οποία βρέθηκαν συλημένα- και στα εντυπωσιακά ευρήματα τους προϊόντα αρχαιοκαπηλείας και περισσότερα. Οι Πρωτοκυκλαδικοί οικισμοί που έτυχε να επισημανθούν είναι πολύ λίγοι και διατηρούνται πενιχρά. Η συστηματική λοιπόν ανασκαφή του…