Οι 365 εκκλησίες της Ίου

Λένε ότι η Ίος έχει 365 εκκλησίες, όσες και οι ημέρες του έτους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι παλαιότερα που ο κόσμος ζούσε στην ύπαιθρο, είχε την ανάγκη να προσεύχεται και για το λόγο αυτό έχτιζε εκκλησίες εκεί που είχε το βιός του. Ευθύς αφότου γνωριστήκαμε, βαλθήκαμε να αποδείξουμε ή να διαψεύσουμε αυτό το μύθο.…