Τίμιος Σταυρός

Πρόκειται για καμαροσκεπή μονοκάμαρο μετρίων διαστάσεων ναό.

Πάνω από την πόρτα υπάρχει η χρονολογία 1790. Αξιόλογο είναι το τέμπλο με την ακόλουθη επιγραφή στο Σταυρό «1760 εχρυσώθη  το παρών τέμπλον χειρ Φραντζέσκου»

Ο ναός αυτός παλαιότερα ήταν ενοριακός, ανήκει δε στους  κληρονόμους της οικογένειας Σπυρίδωνα Βαλέτα που υπήρξε φιλικός και πρώτος υπουργός παιδείας και θρησκευτικών την εποχή του Όθωνα.s

Εκεί έξω από το ιερό βήμα του ναού βρίσκονται τα οστά του πατέρα του Ιωάννη και των υπολοίπων προγόνων του αυτό μαρτυρεί και το πρακτικό της 10ης Ιουλίου 1843 του συμβουλίου Ιητών.

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

 

 

Timios Stavros

A church of average size with an arched roof.

The year 1790 can be seen above the door. Noteworthy is the altarpiece with the following inscription
on the cross ” This altarpiece was gold plated by the hand of Franzezcu in 1760 “.

It was formerly a parish church and belongs to the heirs of the family of Spyridon Valletta, who was a
member of the Secret Society during the Greek revolution against the Ottoman Empire and became first
minister of education and religion under King Otto.

About us

Discover Ios island with this unique book