Άγιος Βασίλειος

Πρόκειται για μονόχωρη τρουλαία βασιλική,  με επιμηκέστερη τη δυτική καμάρα. Η εκκλησία θα πρέπει να είναι αρχαιότερη του 18ου αιώνα και αξιοσημείωτο είναι ότι στη μέση του ξυλόγλυπτου τέμπλου επάνω από την ωραία πύλη, παριστάνονται σε ανάγλυφα δύο λέοντες να κρατούν ένσταυρο θυρεό, υπόλειμμα ίσως από την εποχή της Ενετοκρατίας. Είναι η μοναδική εκκλησία στην Ίο με γύψινο τέμπλο

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

 

Hagios Vasileios

It is a one-storey basilica with a more elongated western arch. The church should be older than the 18th century, and it is noteworthy that in the middle of the wood-carved iconostasis above the fine gate, two lionesses are depicted in reliefs perhaps holding an emblematic shield probably from the Venetian era. It is the only church in Ios with plaster iconostasis

About us

Discover Ios island with this unique book