Άγιος Νικόλαος Δευτέρα Παρουσία

Πρόκειται για μονόκλιτο καμαροσκεπή ναό. Στην αυλή του ναού δυτικά, σώζεται μόνο η κόχη της Πρόθεσης από τον εξαφανισμένο σήμερα ναό της Δευτέρας Παρουσίας, σύμφωνα με την τοπική παράδοση.

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

 

 Hagios Nikolaos Deytera Parousia

It is a single roofed arched temple. In the west courtyard of the temple, only the remains of the Prayer are preserved from the now extinct Temple of the day of the reckoning  according to local tradition.

About us

Discover Ios island with this unique book