Άγιος Ιωάννης Θεολόγος και Άγιος Παντελεήμωνος

Ο δίδυμος αυτός ναός, ανήκει στον ίδιο τύπο με του Αγίου Ανδρέα με φραγμένο το ένα από τα δύο ενδιάμεσα τόξα. Τα δύο Ιερά συνδέονται μεταξύ τους με τετράγωνο άνοιγμα. Ώς βάσεις των τόξων έχουν χρησιμοποιηθεί σπόνδυλοι δωρικών κιόνων με κιονόκρανα (όμοια με τα αντίστοιχα που βρίσκονται στην Αγία τράπεζα του Αγίου Παντελεήμονα). Στην Αγία τράπεζα του Αγίου Ιωάννη ο κίονας φέρει αρχαία επιγραφή. Τέλος, και ο τοιχοβάτης των τέμπλων είναι από τα αρχαιότερα θραύσματα ναών.

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

 

Hagios Ioannis Theologos and Hagios  Panteleimon

This twin temple belongs to the same type as St. Andrew’s with one of the two arches blocked. The two sanctuaries are connected by a square opening. Doric column vertebrae with capitals have been used as bases for the arches (similar to those found in the Agios Panteleimonas Holy Table). In the Saint John’s Holy Table, the column bears an ancient inscription. Finally, the iconostasis wall is made by older temple fragments.

About us

Discover Ios island with this unique book