Αγία Αικατερίνη

Πρόκειται για μεταβυζαντινό μονόκλιτο, τρουλαίο παρεκκλήσι. Το 1903 έγιναν ανασκαφές στο προαύλιο του ναού και κοντά στο ναό του Αγίου Ιωάννη, από τον Παύλο Γραινδώρ, μέλος της Γαλλικής αρχαιολογικής σχολής Αθηνών. Βρήκε σε βάθος τριών μέτρων, αρχαία βυζαντινά θεμέλια που στηρίζονταν αλλού μεν σε βράχο αλλού δεν σε αρχαίες βάσεις καθώς επίσης και μάρμαρα αρχαιοτάτης εποχής, που είχαν χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση κάποιου ιερού οίκου ή πράγματι ήταν οι βάσεις του ναού του Πύθιου Απόλλωνα.

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

Hagia Aikaterini

 

It is a post-Byzantine single-aisled, domed chapel. In 1903 excavations were made in the courtyard of the church and near the church of St. John by Paul Grendor, a member of the French Archaeological School of Athens. He found at the depth of three meters, ancient Byzantine foundations resting on a rock elsewhere and on ancient bases, as well as ancient marbles that were used to build a sacred house or were indeed the bases of the temple of Pythios Apollo.

About us

Discover Ios island with this unique book