Ο δείκτης IBP

Ο δείκτης IBP, είναι ένας αλγόριθμος που αναλύει τη δυσκολία μιας διαδρομής: πεζοπορίας, τρεξίματος ή ποδηλάτου  και θα σας βοηθήσει να συγκρίνετε τη δυσκολία των διαφόρων διαδρομών. Το μέτρο δυσκολίας μιας διαδρομής είναι διαφορετικό από την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της: μια διαδρομή με δείκτη ΙBP 60,  θα είναι πολύ δύσκολη για έναν αρχάριο, σχετικά εύκολη…