Ο δείκτης IBP, είναι ένας αλγόριθμος που αναλύει τη δυσκολία μιας διαδρομής: πεζοπορίας, τρεξίματος ή ποδηλάτου  και θα σας βοηθήσει να συγκρίνετε τη δυσκολία των διαφόρων διαδρομών.

Το μέτρο δυσκολίας μιας διαδρομής είναι διαφορετικό από την προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της: μια διαδρομή με δείκτη ΙBP 60,  θα είναι πολύ δύσκολη για έναν αρχάριο, σχετικά εύκολη  για κάποιον με μια μέση προετοιμασία και πολύ άνετη για έναν επαγγελματία. (βλέπε συγκριτικό γράφημα).    

Η προσπάθεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας διαδρομής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά πεζοπορία, ποδήλατο ή τρέξιμο,  εξαρτάται από: τη φυσική σας κατάσταση + το ρυθμό πορείας, τις καιρικές συνθήκες + το δείκτη ΙBP

tabla_dificultad_en

Περισσότερες πληροφορίες για το δείκτη ΙBP, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ibpindex.com/index.php/en/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.