Η διαδρομή αυτή είναι μια παραλλαγή της Ε2, στην οποία έχει προστεθεί μια μικρή παράκαμψη προκειμένου να δούμε μερικές ακόμα εκκλησίες του νησιού.

Μετά την εκκλησία της Αγ. Τριάδας (36.74189, 25.29651) και του Αγ. Νεκταρίου, αντί να στρίψουμε αριστερά (δυτικά) προς τα Ελληνικά, συνεχίζουμε να κινούμαστε στην άσφαλτο και φτάνουμε σε μια διασταύρωση τύπου «Τ». Αριστερά πάει προς Πλακωτό, ενώ δεξιά προς τις ανατολικές παραλίες. Πάμε δεξιά για λίγα μέτρα, ώστε να δούμε την εκκλησία του Αγ. Αρτέμη (36.75078, 25.29503) και κατόπιν ξεκινάμε να κινούμαστε πίσω προς τα δυτικά, περνώντας πάλι από τη διασταύρωση.

Στα 200 περίπου μέτρα ο δρόμος ανηφορίζει δεξιά προς Πλακωτό, αλλά εμείς συνεχίζουμε την κίνηση μας ευθεία και λοξώς αριστερά (δυτικά – νότιο δυτικά) στον καινούργιο δρόμο του Κάτω Κάμπου. Στα 700 μέτρα από τη διασταύρωση που αφήσαμε πίσω μας, βλέπουμε στα δεξιά μας τον Αγ. Νικόλαο (36.75006, 25.28249) και ύστερα από λίγο τις εκκλησίες του Αγ. Βασιλείου (36.74595, 25.28123) και του Πρ. Ηλία (36.74684, 25.27903), πάνω στο βουνό, τις οποίες μπορούμε να επισκεφτούμε, κάνοντας μια μικρή παράκαμψη.

Συνεχίζουμε την κίνηση μας νότια και βλέπουμε στα αριστερά μας τον Αγ. Στέφανο (36.74592, 25.28625), μια σχετικά νέα εκκλησία. Ο δρόμος μας οδηγεί προς τον Κάτω Κάμπο και φτάνουμε στο ύψος της Παναγίας των Ελληνικών (36.74424, 25.28747) και του Αγ. Βλάσση (36.74021, 25.28347) και ακολουθώντας το Ε1, καταλήγουμε στην Άνω Πιάτσα στη Χώρα.

This route is a variant of E2, to which a small detour has been added in order to see a few more churches on the island.

After the church of Ag. Triada (36.74189, 25.29651) and Ag. Nektarios, instead of turning left (west) towards Ellinika, we continue to move on the asphalt road and soon after we arrive at a “T” junction. Turning left leads us to Plakotos, while right to the eastern beaches, like Manganari. Let’s turn right and walk just for a few meters, in order to find the church of Ag. Artemis (36.75078, 25.29503) and then we will go back heading westwards to Plakotos, passing again from the junction.

At about 200 meters the road ascends right to Plakotos, but we must keep on straight and slightly to the left (west – south west). At 700 meters from the junction to Plakotos, we see the church of Ag. Nicholao (36.75006, 25.28249) and after a while the churches of Ag. Vassili (36.74595, 25.28123) and Prof. Ilias (36.74684, 25.27903), on the mountain, which we can visit after a short detour.

We continue our route to the south and we find on our left Ag. Stefanos (36.74592, 25.28625), a relatively new church. The road leads us to the port Valley and passing the church Panagia ton Ellinikon  (36.74424, 25.28747) and Ag. Vlassi (36.74021, 25.28347) and following E1, we end up in Pano Piazza (Upper Square) of the village.

Total distance: 8310 m
Max elevation: 136 m
Min elevation: 23 m
Total climbing: 252 m
Total descent: -271 m
Total time: 01:39:25

Μπορείτε να αποκτήσετε τα αρχεία τις διαδρομής σε μορφή KML, GPX ή TCX.