Άγιος Ανδρέας και Αγία Κυριακή

Ο ναός είναι ιδιωτικός και ιδρύθηκε μάλλον τον 17ο αιώνα. Ανήκει στην κατηγορία των «Βασιλικών με τρίτοξη τοξοστοιχία» . Σύμφωνα με την παράδοση ένας θεοσεβούμενος κτηνοτρόφος σηκώθηκε πολύ πρωί να πάει στη δουλειά του. Καθώς περπατούσε και ενώ βρισκόταν ακόμα στη χώρα υψώθηκε μπροστά του ένας τοίχος που τον εμπόδιζε να προχωρήσει. Έτσι να επιστρέψει στο σπίτι του. Εκείνο το βράδυ τα χαράματα οι Τούρκοι είχαν πάει στην εκκλησία και είχαν μαχαιρώσει την εικόνα της Παναγίας κάτω από το μάτι. Έτσι αν δεν εμπόδισε τον κτηνοτρόφο ο τοίχος να προχωρήσει, θα τον σκότωναν οι Τούρκοι. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής και φαίνεται ακόμα και σήμερα η μαχαιριά.

Ποιοι είμαστε

Ανακαλύψτε την Ίο μέσα από τα μονοπάτια της, με αυτό το μοναδικό βιβλίο

 

Hagios Andreas  and Hagia Kyriaki

The temple is private and was probably founded in the 17th century. It belongs to the category of “Basilica with three arches”. According to tradition, a devout farmer got up early to go to work. As he was walking and while he was still at the village, a wall prevented him from moving forward. So he went back to his home. That night the Turks had gone to the church and stabbed the icon of Virgin Mary under the eye. So if the the wall hadn’t prevented the farmer from moving, the Turks would have kill him. This icon is found in the church of Hagia Kyriaki and the knife is still visible today.

About us

Discover Ios island with this unique book